Notícies

 

Dipsalut avança la convocatòria de subvencions de benestar i comunitat per a poder donar continuitat als projectes

L'Obrador, acció de Càritas inclosa en el projecte de la taula de Benestar i Comunitat del Pla de l'estany

10/08/2023

Dipsalut avança la convocatòria de subvencions de benestar i comunitat per a poder donar continuitat als projectes

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha pres aquesta decisió atenent les demandes dels diferents ens i entitats per a tenir liquiditat a l’hora de fer les contractacions de personal i, així, poder donar continuïtat als projectes. En aquesta convocatòria s’han presentat 36 ens i entitats, amb 11 projectes de taules de coordinació territorials i es finançaran més d’una cinquantena d’accions d’intervenció social i comunitària a la demarcació de Girona.

Benestar i Comunitat és una subvenció de concurrència competitiva de Dipsalut adreçada a Consells Comarcals, Ajuntaments i entitats del tercer sector supracomarcals que portin a terme accions destinades a incidir en algun factor d'exclusió social i projectes que promoguin l'apoderament individual i comunitari a través d'estratègies d'intervenció comunitària.


La convocatòria d’enguany s’ha fet de manera anticipada, amb càrrec al pressupost de 2024, atenent a les demandes dels ens i entitats que formen part de les taules de coordinació territorial, de poder tenir liquiditat per donar continuïtat a aquells projectes que ho requereixen i garantir les contractacions del personal que porta a terme les accions d’intervenció social i comunitària.

De manera excepcional, aquesta convocatòria té una durada d’1 any, ja que, habitualment, la subvenció de Benestar i Comunitat és plurianual. La darrera convocatòria comprenia 3 exercicis, 2020-2023, i la propera està prevista que abasti 4 anualitats, 2024-2028.

El termini de presentació de sol·licituds va acabar el 25 de juliol. En aquesta convocatòria s’han presentat 36 ens i entitats, amb 11 projectes de taules de coordinació territorials i es finançaran més d’una cinquantena d’accions d’intervenció social i comunitària a la demarcació de Girona.

Entre les accions destaquen els horts socials i comunitaris, l’alfabetització digital, l’empoderament de dones en situació de vulnerabilitat social o exclusió, l’educació emocional amb joves, la dinamització comunitària de diferents poblacions de la província, diverses accions per a pal·liar les necessitats bàsiques d’habitatge, alimentació o pobresa energètica, l’acompanyament a l’accés al món laboral, entre d’altres.

El repartiment del pressupost anual d’1.050.000 € consignat per aquesta convocatòria es fa seguint una fórmula de criteris poblacionals corregida per densitat de població i es determina per comarca.PERTÀNYER A UNA TAULA DE COORDINACIÓ TERRITORIAL, REQUISIT INDISPENSABLE

Un dels requisits indispensables per poder ser beneficiària de la subvenció de Benestar i Comunitat de la Dipsalut és formar part d'una taula de coordinació territorial. Totes les comarques de la província de Girona tenen, almenys, una taula de coordinació de Benestar i Comunitat, des d’on s’elabora conjuntament una diagnosi de la realitat social del territori, es consensua un projecte i es pensen les accions que es deriven d’aquest mapeig. Aquestes taules són obertes a tots els agents socials que operen en el territori, vulguin ser beneficiaris de la subvenció, o no.


FOTO: Eddy Kelele
 

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització