Notícies

 

20/03/2024

Oberta la segona convocatòria de subvencions de Dipsalut 2024

• Inclou ajudes als ajuntaments per al finançament de la vigilància, seguretat, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona i també per als centres municipals de formació d'adults i centres docents d'educació especial. Així com les subvencions en matèria de condicions i estils de vida i per a intervencions terapèutiques adreçades a Organitzacions No Lucratives (ONL). • La data límit de presentació s’amplia fins al 15 d’abril de 2024.

Us recordem que és obert el període de sol·licitud de les línies de subvenció següents:


1. Convocatòria de subvencions per ajuntaments per al finançament per a la vigilància, seguretat, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona (PT08), per a l'any 2024.

  • Termini de presentació de sol·licituds : finalitzarà el dia *15 d'abril de 2024
  • Període subvencionable: Del dia 16 d’octubre de 2023 al dia 15 d’octubre de 2024.

 

2. Convocatòria de subvencions per ajuntaments per a les despeses ordinàries del funcionament dels centres municipals de formació d'adults i dels centres docents d'educació especial (CMFA I CDEE), per a l'any 2024.

  • Termini de presentació de sol·licituds : finalitzarà el dia *15 d'abril de 2024
  • Període subvencionable: Del dia 1 d’agost de 2023 al dia 31 de juliol de 2024


3. Convocatòria de subvencions per ONL (Organitzacions No Lucratives) en matèria de condicions i estils de vida per ONL (CEV), per a l'any 2024.

  • Termini de presentació de sol·licituds : finalitzarà el dia *15 d'abril de 2024
  • Període subvencionable: Del dia 1 d’agost de 2023 al 31 de juliol de 2024.

 

4. Convocatòria de subvencions per ONL (Organitzacions No Lucratives) en matèria d’intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona (SOI),per a l'any 2024.

  • Termini de presentació de sol·licituds : finalitzarà el dia *15 d'abril de 2024
  • Periode subvencionable: Del dia 1 d’agost de 2023 al 31 de juliol de 2024.


La sol·licitud s'ha de formalitzar per via telemàtica.

Us recordem que disposeu de manuals de suport a la tramitació. Els trobareu a l'apartat on es dona la informació detallada de cada subvenció.

*NOTA: Del 5 al 8 d’abril de 2024 la seu electrònica no estarà operativa per motius aliens a Dipsalut, i per aquest motiu s’amplia el termini de presentació de sol·licituds, que inicialment era el 9 d’abril, fins el dia 15 d’abril de 2024 .

 

En tot cas, us recordem que, si es produeix algun canvi, les dates dels períodes subvencionables i el termini de presentació de sol·licituds que consten a la convocatòria prevalen sempre sobre les dates publicades en aquesta notícia.

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització