Noticia

zona del riu Muga, al seu pas per Sant Llorenç de la Muga, on a l'estiu es van produir casos de dermatitis

25/10/2010

Les proves efectuades a Sant Llorenç de la Muga apunten l’alta concentració de cianobacteris com a causa de les dermatitis

Els resultats de les analítiques efectuades per Dipsalut a la zona del riu Muga on es produeixen casos de dermatitis - al seu pas pel municipi de Sant Llorenç de la Muga- apunten a que es tracta d’un problema d’alta concentració de cianobacteris. Els cianobacteris són microorganismes que alliberen unes toxines que poden provocar urticàries a la pell. La seva presència acostuma a estar propiciada per la falta de corrent i renovació de l’aigua. Arran d’aquests resultats, Dipsalut ha recomanat a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga que faciliti la circulació de l’aigua en aquest punt.

 

Els resultats de les analítiques efectuades per Dipsalut a la zona del riu Muga on es produeixen casos de dermatitis - al seu pas pel municipi de Sant Llorenç de la Muga- apunten a que es tracta d’un problema d’alta concentració de cianobacteris. Els cianobacteris són microorganismes que alliberen unes toxines que poden provocar urticàries a la pell. La seva presència acostuma a estar propiciada per la falta de corrent i renovació de l’aigua. Arran d’aquests resultats, Dipsalut ha recomanat a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga que faciliti la circulació de l’aigua en aquest punt. Per fer-ho cal que s’asseguri que el petit mur de sorra que habitualment construeix en aquesta zona per tal de facilitar el bany només es manté durant els mesos de més calor, que es retira de seguida que acaba la temporada de bany i no es torna a construir fins l’estiu següent, permetent així la circulació de l’aigua durant els mesos de tardor, hivern i primavera.
 

A petició de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, el passat 19 d’agost, tècnics de Dipsalut i de l’empresa proveïdora de serveis per l’Organisme, Labaqua, van prendre mostres dels fangs, l’aigua, la terra i altres elements en dos punts diferents del riu, a la zona del riu Muga on es produïen casos de dermatitis entre els banyistes i en un punt anterior on no es donaven aquests casos. Es van realitzar unes exhaustives analítiques. Els resultats obtinguts es van comparar. Tots els paràmetres (com ara oxigen en l’aigua, el PH, la temperatura...) eren similars, excepte un: els cianobacteris. Es va encarregar una prova que només es pot efectuar en laboratoris especialitzats com el que Labaqua té a Alacant. El resultat va mostrar que aquests microorganismes tenien una presència molt més alta – pràcticament el doble- en el punt del riu on es produïen les afeccions a la pell.
 

Una part de les especies de cianobacteris tenen la capacitat de produir un tipus de toxina que provoca urticàries. La seva presència i una major concentració de la dermatotoxina pot ser propiciada per l’estancament de l’aigua.


Dipsalut va demanar l’assessorament de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) que va recomanar fer un segon mostreig que inclogués altres paràmetres de qualitat de l’aigua i verifiqués els nivells alts de cianobacteris. Els tècnics de Dipsalut van tornar a prendre mostres de la zona del riu afectada i d’una altra àrea uns metres més amunt el passat 9 de setembre. Els resultats de les noves i detallades analítiques i els informes de l’ICRA i Labaqua interpretant-los s’han obtingut aquest dimarts dia 19 d’octubre. Tot confirma els primers resultats: els paràmetres d’una i altra zona del riu són normals i molt similars en els dos punts de La Muga; l’aigua està lliure de plaguicides i altres elements tòxics en totes les zones mostrejades i no hi ha indici de cap vessament o abocament intencionat. L’únic paràmetre considerablement diferent en una zona i l’altra és la presència de cianobacteris productors de toxina, que es dobla en el punt on es donen els casos de dermatitis.
 

Vistos aquests resultats, Dipsalut ha recomanat a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga que vetlli perquè l’aigua circuli en la zona de bany afectada, la més propera al nucli urbà. Se li ha suggerit que s’asseguri que la petita presa de sorra que hi ha en aquest punt per facilitar l’acumulació d’aigua per al bany només es manté durant l’estiu, que es retira tant bon punt acaba i no es torna a habilitar fins l’estiu següent. D’aquesta manera s’evitarà l’estancament de l’aigua durant la major part de l’any i es reduirà la presència de cianobacteris.
 

Xavier del Acebo, cap de l’Àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut explica que “L’únic indicador anormal detectat en les analítiques de la zona de bany és la concentració de cianobacteris. Molt probablement, afavorint la normal circulació de l’aigua del riu i evitant el seu estancament es reduirà la concentració de cianobacteris i de la dermatotoxina i s’evitaran els casos de dermatitis en els banyistes Tot i això, no es pot garantir al 100%. Hem fet unes analítiques molt exhaustives però mai es pot estar del tot segur ja que podria existir un altre factor o combinació de factors que no haguem analitzat i avaluat.”
 

L’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga ha assegurat que habitualment – també enguany- les riuades de tardor s’enduen el mur, però que degut a la sequera que pateix la conca de la Muga en els darrers anys, és possible que la renovació de l’aigua d’aquesta zona del riu no hagi estat suficient.

 

Imatge: tram del riu Muga on es van produir els casos de dermatitis. La imatge, presa aquest 21 d'octubre, mostra les restes del mur que hi havia construit en aquest punt que va ser arrossegat per les últimes riuades.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització