Noticia

20/12/2018

Pla Estratègic de Subvencions 2019

L’últim Consell Rector de Dipsalut ha aprovat aquest pla, que plasma els objectius de cada línia de suport econòmic, els terminis necessaris per a la seva consecució, els costos previstos i les fonts de finançament. Els períodes que hi figuren són orientatius i, en cap cas, definitius.

El Pla Estratègic de Subvencions és una eina de treball, és a dir, que la informació que conté no és d’obligatori compliment per part de l’Organisme.


El suport econòmic va dirigit a ajuntaments i a entitats sense ànim de lucre. Concretament les subvencions previstes aquest 2019 són:


- Subvencions a ajuntaments en matèria de condicions de salut i estils de vida (PREVISIÓ període presentació sol·licituds: 15 març-4 abril)


- A entitats sense ànim de lucre en matèria de condicions de salut i estils de vida (PREVISIÓ període presentació sol·licituds: 15 març-4 abril)


- A entitats sense ànim de lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida a la demarcació (PREVISIÓ 11 abril-7 maig)


- Als ajuntaments, ens locals supramunicipals i ens dependents, i a entitats sense ànim de lucre per al finançament dels dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat (PREVISIÓ 4-23 abril)


- A les administracions locals, sector vinculat i entitats sense ànim de lucre per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, centres de formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació (PREV 15 març-4 abril)


- Als ajuntaments per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del consultor mèdic local (PREV 15 març-4 abril)


- Als ajuntaments per a despeses d’inversió en els consultoris locals (PREV 29 gener-19 febrer)


- Suport econòmic a ajuntaments i ens dependents per a inversions en equipaments dels centres d'acció social (PREV 29 gener-19 febrer)


- A entitats per a inversions en equipaments dels centres d’acció social (PREV 29 gener-19 febrer)


- Suport econòmic a col·legis professionals d’àmbit sanitari per a la formació dels professionals en promoció de la salut (PREV. 11 abril-7 maig)


- A centre educatius per al desenvolupament de “Centres Promotors de la Salut” (PREV.11 abril-7 maig)


- Per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges (PREV. 4 -23 abril)


- Per al servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat municipal (PREV.4 abril-13 juny)


- Per a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes. (PREV. 4 -23 abril)


- Per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut (PREVISIÓ 29 gener-12 setembre)


- Subvenció a les admin. públiques no territorials i ens dependents i a entitats sense ànim de lucre per a realitzar congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i social (PREV. 29 gener-19 febrer)


- A les entitats sense ànim de lucre per a projectes de desenvolupament internacional (PREV.29 gener-19 febrer)

 

Podeu consultar el Pla Estratègic de Subvencions, clicant aquest enllaç.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització