Notícies

 

Un any més Dipsalut dona suport als projectes per a l’acollida i la inclusió de joves en risc d’exclusió social.

menors no acompanyats

15/07/2020

Un any més Dipsalut dona suport als projectes per a l’acollida i la inclusió de joves en risc d’exclusió social.

El passat dimarts 7 de juliol es va publicar la convocatòria de subvencions per donar suport econòmic a entitats sense finalitats lucratives, ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona que realitzin projectes per a l’acollida i la inclusió d’ infants i joves emigrats sols a les comarques gironines o joves extutelats.

Enguany, aquesta línia de subvencions ha augmentat substancialment la seva dotació fins als 279.600 euros, dels quals 159.600 corresponen a l’any 2020 i 120.000 al 2021. D’aquesta manera es pretén contribuir al finançament de les diverses accions que estan donant resposta a les necessitats i problemàtiques dels joves migrats sols i extutelats, ja que són col·lectius que es troben en situacions de gran vulnerabilitat.


Dipsalut treballa en coordinació amb la Taula territorial de les comissions gestores locals o comarcals, que és un òrgan col·legiat que té l’objectiu de dotar els joves dels mitjans materials necessaris per poder assolir un grau de competència que els permeti l’emancipació a una vida autònoma . Per tant, en aquesta convocatòria es valorarà positivament que els projectes es realitzin de manera coordinada entre entitats i administracions.


El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 23 de juliol de 2020 i en l’avaluació es prioritzaran aquells projectes que treballin dins la línia de l’estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió d’infants i joves emigrats sols, que facin referència a drets fonamentals de la vida relacionats amb l’habitatge, l’educació i la convivència. Per tant, tindran especial rellevància els projectes que fomentin l’emancipació, el restabliment dels vincles socials i garanteixin un habitatge digne.


En aquesta línia se subvencionaran els materials i els serveis necessaris per fer les activitats, els lloguers dels habitatges i/o allotjaments per acollida d’emergència, la remuneracions dels professionals i les despeses de difusió i comunicació que tinguin lloc entre el dia 1 de gener de 2020 i el 30 de setembre de 2021. Finalment, el termini de justificació de les despeses dels ajuts econòmics acabarà el dia 15 d’octubre de 2021.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització