Oferta d'ocupació

Procediment selectiu per a l'accés a 3 places de tècnics informàtics (A2) de l'Escala d'administració especial de la plantilla de funcionaris de Dipsalut en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal

La realització de les proves selectives corresponents a aquesta convocatòria resta suspesa per Decret de la Presidència de l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), de 17 de març de 2020, mentre sigui vigent el Reial Decret 463/2020, de 14 març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i que limita en tot el territori nacional la llibertat de circulació de les persones a la realització d’activitats de primera necessitat com adquisició d’aliments, productes farmacèutics, assistència a serveis sanitaris, desplaçament al lloc de treball, etc.

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Un cop emplenat el formulari, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (procediment de sol·licitud genèrica), clicant aquí, o bé guardar-lo, imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo al Registre General de l'Organisme.

PDF Sol·licitud d'admissió a convocatòries

Nota important

De conformitat amb el que estableix el punt 3.2 de les bases reguladores de la convocatòria, la documentació acreditativa dels mèrits de la fase de concurs no ha de ser presentada en el moment de fer la sol·licitud de participació en el procediment selectiu; s’obrirà amb posterioritat un termini per a presentar aquesta documentació, només per a les persones aspirants que hagin superat les proves de coneixements.

Per a més informació:

972414720

mgarcia@dipsalut.cat

Decret de suspensió del procediment selectiu

Informació addicional:

  Documents

  Dades de contacte

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG

  Edifici Jaume Casademont

  C/ Pic de Peguera, 15

  La Creueta - 17003 - Girona

  Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

  info@dipsalut.cat

  Localització