Oferta d'ocupació

Oferta Pública d'Ocupació 2022 i convocatòria corresponent

 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) aprova, per Decret de la Presidència de 26 d'agost de 2022, l’Oferta pública d’ocupació per a 2022, segons es detalla a continuació:FUNCIONARIS DE CARRERA

Denominació
Sistema
Administratiu (Escala de l’Administració General – F3006)
Concurs-oposició (Reposició)

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Convocatoria del procediment selectiu per a l'accés a 1 plaça d'Administratiu/iva, vacant a la plantilla de personal funcionari de Dipsalut. Torn lliure. (BOP)

Convocatoria del procediment selectiu per a l'accés a 1 plaça d'Administratiu/iva, vacant a la plantilla de personal funcionari de Dipsalut. Torn lliure. (Tauler)

Publicació extracte convocatòria del procediment selectiu per a l'accés a 1 plaça d'Administratiu/iva, vacant a la plantilla de personal funcionari de Dipsalut. Torn lliure. (DOGC).

Model normalitzat de sol·licitud.

Plantilla excel per omplir i presentar juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

PDF Mèrits OPO 22

Llistat d'admissions i exclusions

Anunci d'aprovació de les admissions i exclusions en la convocatòria del procediment d'accés a 1 plaça d'administratiu/iva (C1) vacant

Enllaç al Tauler d'anuncis

Anunci d'aprovació de les admissions i exclusions definitives en la convocatòria del procediment d'accés a 1 plaça d'administratiu/iva (C1) vacant

Enllaç al Tauler d'anuncis

Resultats

Resultats de la fase d'oposició:

Tauler d'anuncis e-Tauler de la Seu electrònica de Dipsalut

Resultats finals del procediment:

Tauler d'anuncis e-Tauler de la Seu electrònica de Dipsalut

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització