Oferta d'ocupació

Procediment selectiu per a l'accés a 1 plaça de tècnic/a de gestió, convocatòria 2/2024

 

Bases i convocatòria del procediment, per concurs oposició, per a l'accés a 1 plaça de tècnic/a de gestió, vacant a la plantilla de Dipsalut mitjançant torn lliure:

BOP núm. 39 de 23/02/2024

eTauler


DOGC núm. 9111 de 28/02/2024

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Un cop emplenat el formulari normalitzat, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (procediment de sol·licitud genèrica), clicant aquí.

En relació amb la presentació de documents, cal tenir en compte el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a més informació:

972414720

personal@dipsalut.cat

Llistes d'admissions i exclusions

Anunci d’aprovació de les admissions i les exclusions provisionals en el procediment selectiu per a l’accés a 1 plaça de tècnic/a de gestió de l’escala d’administració general (grup A2), vacant a la plantilla de personal funcionari de Dipsalut:

 

eTauler

 

IMPORTANT: El termini per a presentar esmenes, recusacions i/o altres al·legacions és del 03/04/24 al 16/04/24, ambdós inclosos.

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització