Notes de premsa

11/02/2016

Dipsalut controla la qualitat de 101 zones de subministrament d’aigua de 71 municipis gironins durant el 2015

 

Dipsalut va controlar 101 zones de subministrament d’aigua de 71 municipis gironins durant el 2015 a través del programa de Suport a la Gestió Municipal Directa dels Abastaments d’Aigua de Consum Humà, inclòs en el Catàleg de Serveis de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona. A través d’aquest programa, Dipsalut ajuda els ajuntaments que gestionen directament la xarxa de subministrament a garantir una aigua de qualitat a la població.

Per controlar la qualitat de l’aigua de les 101 zones de subministrament d’aigua analitzades durant el 2015, es van agafar i analitzar 561 mostres (entre totes les mostres, es van controlar un total de 14.743 paràmetres).

Arran d’aquests anàlisis, es van detectar 13 incompliments de la normativa (set incompliments per paràmetres químics, 4 per terbolesa i 2 per paràmetres microbiològics). A excepció dels que determinaven la presència crònica de nitrats a l’aigua, tots els altres es van resoldre i es van tornar als límits normatius. Els resultats obtinguts durant el 2015 van seguir la tendència registrada els anys anteriors.

El cap de l’Àrea de Protecció de la Salut, Xavier del Acebo, assegura que “la qualitat de l’aigua de consum a la demarcació de Girona és molt bona” i afegeix que els gestors de les xarxes de subministrament, que poden ser ajuntaments o empreses, s’encarreguen de garantir aquesta qualitat a través de les analítiques que marca la llei.

Segon programa
Dipsalut ofereix un altra programa en el seu Catàleg de Serveis per garantir la salubritat de l’aigua. Es tracta del programa d’Avaluació i Control de la Qualitat de l’Aigua a l’Aixeta del Consumidor que durant el 2015 va suposar l’anàlisi de la qualitat de l’aigua de l’aixeta de 189 municipis de les comarques de Girona. Aquest anàlisi va incloure l’avaluació de l’aigua de 1.097 aixetes d’equipaments públics (centres escolars, llars d’infants, centres per a gent gran...) i de domicilis particulars de la demarcació. El 96% de les mostres analitzades no presentava cap tipus d’anomalia, seguint la tendència registrada els anys anteriors. El 4% restant, presentava algun tipus d’irregularitat com ara la presència de metalls per sobre dels límits establerts per la normativa. En tots els casos on es va detectar alguna anomalia, Dipsalut en va informar l’ajuntament, que ho va comunicar als veïns afectats i els va explicar les mesures preventives i correctores que calia prendre per solucionar la irregularitat, com ara la neteja de dipòsits i canonades o la substitució dels materials de la instal·lació interna de l’edifici.

Aquest programa, serveix per determinar si les instal·lacions internes, les de cada edifici, perjudiquen la salubritat de l’aigua que ve de la xarxa. En alguns casos, per exemple, tot i que l’aigua de la xarxa de distribució és innòcua, en sortir per una determinada aixeta pot contenir metalls. Això significa que el material de què està feta alguna part de la instal·lació (com les canonades, les juntes o les mateixes aixetes) allibera contaminants a l’aigua. El programa d’Avaluació i Control de la Qualitat de l’Aigua a l’Aixeta del Consumidor de Dipsalut permet detectar i resoldre aquestes anomalies.

Per tal que els ciutadans de les comarques gironines puguin conèixer en quin estat es troba l’aigua que consumeixen, Dipsalut fomenta que els ajuntaments facin pública tota la informació dels controls analítics al Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC): http:://sinac.msc.es/


Per a més informació:
Sílvia Bonet i Costa
sbonet@dipsalut.cat
972 414 720 // 699 01 27 87

Audio

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització