Programes per línies d'actuació

Condicions de vida i reducció de desigualtats

Pm05. Programa "Girona, territori cardioprotegit"

 

Introducció

 

A Catalunya, cada any perden la vida desenes de persones per mort sobtada cardíaca, és a dir, després que el cor —per un problema elèctric— deixi de bombar sang. Afecta tant homes com dones, de totes les edats, i és imprevisible. La manera de salvar qui la pateix és intervenir ràpidament amb un desfibril·lador (DEA): un aparell que fa una descàrrega elèctrica perquè el cor torni a bategar normalment.

Fa uns anys, aquests aparells només estaven disponibles en espais molt concrets, i distribuïts de manera molt desigual. Posteriorment, Dipsalut en va implantar a tots els municipis gironins. El nombre de desfibril·ladors cedits a cadascun es va determinar segons diferents factors, com la població, els equipaments, les característiques de cada localitat i altres criteris objectius. Se’n van posar, dins de columnes, a places, carrers i façanes d’equipaments. A més, es va dotar de desfibril·ladors els cossos de primera resposta. Alhora, se’n van cedir i se’n deixen temporalment per cardioprotegir esdeveniments considerats de risc o per reforçar la cobertura de determinats espais.

L’Organisme es responsabilitza de la gestió integral de la xarxa de desfibril·ladors: del control, la vigilància, la informació i el manteniment (que inclou la revisió anual, la neteja de la cabina, la resolució immediata de les incidències, la substitució dels desfibril·ladors que tinguin algun problema, i el canvi de les bateries i els elèctrodes quan correspon). El telèfon de contacte del servei tècnic és el 902 221 229.

Cal recordar que, a finals del 2012, el decret que establia els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari es va modificar. Actualment preveu que, en situacions d’emergència en què no hi hagi cap persona formada disponible, qualsevol ciutadà pugui fer ús del dispositiu. Per facilitar-ho, des de Dipsalut duem a terme diverses accions formatives i de sensibilització.

Recentment, aquest programa -que es desenvolupa amb la vostra necessària col·laboració- ha assolit els deu anys d´existència, esdevenint un referent no només a l’estat, sinó a nivell europeu. En aquest temps, la xarxa de 811 DEA’s (500 de fixos, 271 de mòbils i 40 de lliures) ha permès recuperar el batec a més de vuitanta persones.

Per tal de continuar avançant en aquesta direcció, s’està implementant una segona fase del programa, en la que s’incrementa la xarxa existent amb més desfibril·ladors (concretament, 114 DEA dels anomenats fixos, i 56 dels “mòbils” i “lliures”, arribant als 999 desfibril·ladors públics, distribuïts entre els 221 municipis de la demarcació). Els nous aparells ja s’han començat a lliurar. La segona fase del programa també incorpora accions formatives i divulgatives addicionals, per tal de promoure l’ús d’aquests aparells entre la ciutadania.

 

Podeu saber més del programa, clicant aquí (audiovisual de presentació del Pm05).

 

Per a més informació, podeu accedir al web del programa: gironaterritoricardioprotegit.cat

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el programa

 

Aquest programa també s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):

 • ODS 3 (Garantir Salut i benestar): adreçant-se a reduir el nombre de morts prematures causades per malalties no transmissibles, posant a l’abast de la ciutadania un tractament per poder actuar ràpid en cas de mort sobtada i augmentar així la supervivència.
 • ODS 10 (Reduir les desigualtats dins el territori i entre territoris): distribuint els desfibril·ladors a nivell local, i possibilitant que totes les persones hi tinguin accés independentment de l’indret on resideixen.
 • ODS 10.3 (Garantir la igualtat d’oportunitats): promovent  l’ús d’aquests aparells per part de la ciutadania.

Objectius

 

 • Millorar la supervivència de les persones que pateixen una aturada cardíaca extrahospitalària.
 • Assegurar i avançar l’alerta dels serveis d’emergències en cas d’aturada cardiorespiratòria.
 • Mantenir la xarxa de desfibril·ladors al territori de manera que tots funcionin adequadament.
 • Sensibilitzar la població dels beneficis dels desfibril·ladors i capacitar-la en el seu ús.
 • Formar els professionals municipals dels equipaments cardioprotegits en l’ús dels desfibril·ladors.
 • Sensibilitzar la població sobre la necessària adquisició d’hàbits saludables que ajudin a prevenir, mantenir i millorar la salut cardiovascular.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. En el cas dels desfibril·ladors lliures, també altres ens públics i entitats sense ànim de lucre.

Desenvolupament de les actuacions

 

Es duran a terme les accions següents:

• Implementació de la segona fase de cessió de desfibril·ladors.

• Manteniment de la xarxa de desfibril·ladors.

• Campanya de sensibilització i difusió per a la població general.

• Pla de formació per a professionals d’emergències i per als de referència de centres i espais cardioprotegits.

Tipus de desfibril·ladors: fixos, mòbils i lliures

 

Fixos i mòbils

 

Els desfibril·ladors "fixos" són aquells que s'intal·len físicament en espais concrets seguint uns criteris científics-tècnics (centres esportius municipals, centres de gent gran i llars d’avis municipals, mercats, zones d’interès turístic, estacions de transport públic...). Són accessibles a la ciutadania pel seu ús en cas de necessitat.

Els desfibril·ladors “mòbils” són aquells que duen els cossos de primera resposta (policies locals, Mossos d’Esquadra, equips de protecció civil...). Els porten dins els seus vehicles i els permeten intervenir ràpidament per recuperar persones que han patit una aturada cardíaca extrahospitalària. Aquells ajuntaments que estiguin interessats en millorar la cobertura amb aquests desfibril·ladors es poden posar en contacte amb Dipsalut a través el correu informacio@gironaterritoricardioprotegit.cat.

 

Lliures

 

Els desfibril·ladors anomenats “lliures” són els que Dipsalut cedeix només de manera puntual, per a un període determinat de temps, per a cardioprotegir activitats considerades de risc. En poden demanar els ajuntaments, altres ens públics i les entitats sense ànim de lucre. Cal fer-ho a través de la seu electrònica.

Cost i finançament

 

Totes les actuacions del servei son gratuïtes per als ajuntaments.

Sol·licitud

 

L’ajuntament podrà sol·licitar desfibril·ladors mòbils per a cardioprotegir nous vehicles de primera intervenció, que no hagin estat anteriorment cardioprotegits, (de policies locals, protecció civil i vigilants municipals) que realitzin el servei les 24 h al dia i disposin d’un telèfon per a trucades d’emergència a l’abast de la ciutadania. L’Organisme donarà resposta a les sol·licituds segons la disponibilitat d'aparells.

La sol·licitud de desfibril·ladors lliures està permanentment oberta. Poden sol·licitar el servei de cessió puntual d'aparells els ajuntaments, altres ens públics i entitats sense ànim de lucre.

Cal recordar que els ajuntaments que compten amb el programa “Girona, territori cardioprotegit” poden consultar els resultats de les diferents actuacions entrant al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

Formació

 

Dipsalut organitza cursos de suport vital bàsic i desfibril·lació externa automàtica. Són gratuïts i s'adrecen a personal que, per les característiques de la seva feina, tingui una alta probabilitat d’haver de fer ús dels desfibril·ladors.

 

S’ofereixen tres tipus de cursos:

 

 • Curs de formació per a l’ús de desfibril·ladors externs, en el que es transmeten els coneixements necessaris per poder usar idòniament aquests aparells. Dirigit a la població en general.
 • Curs de formació base, per formar el personal d’emergències associat als desfibril·ladors “mòbils”.
 • Curs de formació continuada, per mantenir les competències necessàries en suport vital bàsic i ús dels desfibril·ladors. S’adreça al personal associat als desfibril·ladors cedits per Dipsalut que va fer el curs base i que té el certificat a punt de caducar o recentment caducat (vigència de tres anys)

 

Per obtenir més informació sobre els cursos associats al programa, podeu consultar el web de Dipsalut, apartat de Formació.
 

Tornar

Sol·licitud del programa Pm05

 

La sol·licitud de desfibril·ladors mòbils està permanentment oberta. Els ajuntaments que vulguin demanar-ne han de presentar el model de sol·licitud genèrica a través de la seu electrònica de Dipsalut.

 

 • Si sou un ajuntament de la demarcació de Girona podeu accedir al tràmit prement aquí


La sol·licitud de desfibril·ladors lliures està permanentment oberta.

 

Consulteu el reglament de cessió temporal de desfibril·ladors lliures.

 

Es poden usar tres canals de tramitació:

 

 • Si sou un ajuntament de la demarcació de Girona podeu accedir al tràmit prement aquí
 • Si sou una altra administració de la demarcació de Girona podeu accedir al tràmit prement aquí
 • Si sou una entitat sense ànim de lucre de la demarcació de Girona podeu accedir al tràmit prement aquí

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització