Programes per línies d'actuació

Introducció

La qualitat i la salubritat del nostre entorn són vitals per gaudir de bona salut. Per això, les intervencions que redueixen els riscos presents en el medi en què vivim han de ser una prioritat, tal com estableixen diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

El medi en què vivim i la salut es troben íntimament lligats, i tenen una gran implicació en el nostre benestar.

Les actuacions en sanitat ambiental han d’anar dirigides a la vigilància dels factors de risc —físics, químics i biològics— presents en el medi i a la seva possible repercussió sobre la salut de la població.

Són motiu de preocupació per a la salut factors com la contaminació de l’aire interior i exterior, d’origen químic i biològic, la contaminació acústica i electromagnètica i les condicions higièniques i sanitàries deficients dels entorns pels que ens movem. Així com la contaminació acústica, íntimament lligada al benestar de les persones.

Són, doncs, camps d’actuació, entre d’altres, la qualitat de les aigües de consum, el suport a la gestió dels riscos presents en els equipaments on desenvolupem part de les nostres activitats i en el medi ambient urbà - com la contaminació atmosfèrica, acústica i electromagnètica- i la salubritat de les instal•lacions amb risc de transmissió de legionel·losi.

A continuació, detallem els programes que Dipsalut ofereix als municipis per fer front a les seves obligacions en aquest últim àmbit.

Cal recordar que els programes amb els que millorem la salubritat dels entorns persegueixen la reducció de malalties transmissibles i la millora de la salut, el benestar i la felicitat de tota la població.


Els programes de la línia de sanitat ambiental de Dipsalut contribueixen a aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):

- ODS 3: “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats”

- ODS 4: “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom”

- ODS 6 “Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones”

- ODS 11: “Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles” 

 

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització