Programa de formació

 

En aplicació del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la crisi sanitària pel COVID-19, es suspenen TEMPORALMENT totes les formacions presencials previstes al catàleg de formació de Dipsalut. S’està treballant per poder oferir en breu alguns dels cursos previstos en format online.

Actualment s’està impartint el Curs a distància de primers auxilis psicològics en situacions d'emergència.

S’informarà dels canvis en la programació a través de la pàgina web.

 

Dipsalut ofereix activitats formatives als professionals que treballen en els àmbits de la protecció i la promoció de la salut. L'objectiu és facilitar l'aprenentatge continuat per tal que es puguin actualitzar constantment els coneixements i adquirir noves competències. D'aquesta manera s'aconsegueix millorar el disseny, la planificació i la gestió de les polítiques de salut pública.

La recerca de l'excel·lència va associada a l'increment dels estàndards de qualitat que les societats modernes i també l'administració pública ha anat incorporant en la seva manera de fer.

 

L'augment del ventall de serveis de la societat del benestar, l' increment dels nivells d'exigència de la població, l'augment demogràfic i la limitació dels recursos, ha obligat a fer un replantejament en la gestió dels serveis públics incorporant nous models i paradigmes de govern.

 

Un dels elements clau en aquest procés és la formació, per això, en el marc de la salut pública, Dipsalut aposta per una oferta formativa que afavoreixi: una òptima pressa de decisions, una millora en la planificació, la gestió i l'avaluació, la incorporació de noves i diferents perspectives d'anàlisi i enfocament de les politiques de salut pública...

 

Així doncs, des d'aquesta perspectiva, l'oferta formativa de Dipsalut està orientada al desenvolupament dels coneixement, les habilitats i les actituds necessàries dels diferents agents que treballen en la salut pública.

 

Informació addicional:

  Documents

  Dades de contacte

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG

  Edifici Jaume Casademont

  C/ Pic de Peguera, 15

  La Creueta - 17003 - Girona

  Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

  info@dipsalut.cat

  Localització