Programes per línies d'actuació

Servei local de Teleassistència (Pm12)

 

 

1. En què consisteix

2. Com funciona

3. Qui el pot demanar

4. On i com sol·licitar-lo

5- Informació per als ajuntaments

 

Contacte: usuaris del servei (972 001050 o girona@televida.es, Tunstall Televida), ajuntaments i altres ens (972 414720 o acciosocial@dipsalut.cat, Dipsalut).

1. En què consisteix?

 

És un servei públic que fomenta l’autonomia de les persones grans que viuen soles o passen moltes hores soles.

També s’adreça a altres col·lectius amb necessitats específiques: des d’infants amb discapacitat fins a persones amb mobilitat limitada o altres dificultats, independentment de la seva edat.

Permet prevenir i detectar ràpidament situacions de risc, com per exemple caigudes o altres accidents domèstics, i donar-hi una resposta ràpida i professional. També proporciona seguretat, acompanyament i suport en les activitats del dia a dia.

Està actiu permanentment, les 24 hores i els 365 dies de l’any.

Se’n pot disposar sigui quin sigui el nivell d’ingressos. Pels usuaris amb més capacitat econòmica, s’estableix un copagament que, en cap cas supera els catorze euros al mes.

2. Com funciona?

 

S’instal·la un terminal al domicili de la persona, connectat a la línia telefònica. També se l’hi dona una unitat de control remot en format de penjoll o polsera. L’ha de dur a sobre sempre que és a casa. És el que permet estar connectat de forma permanent amb el centre d'atenció del Servei.

També es disposa d’unitats mòbils, que permeten gaudir del Servei fora de casa i d’aparells adaptats a persones amb dificultats de comunicació o amb problemes en la mobilitat fina.

A més, en aquells casos que es considera adient, s’instal·len dispositius de seguretat a casa, com detectors de fum i foc, de gas, de caigudes, d’obertura de porta, d’immobilitat...També estan connectats al centre d’atenció i donen l’alerta de possibles perills o emergències a la llar.

El Servei Local de Teleassistència atén telefònicament i personalment, amb visites domiciliàries. Segons el perfil i les necessitats de cada persona, es determina un nivell de suport (bàsic, mitjà o alt) i les trucades, les visites de seguiment i altres accions que es fan des del Servei són menys o més freqüents.

3. Qui el pot demanar?


Qualsevol persona que consideri que el necessita, sigui quin sigui el seu nivell d’ingressos.

Cal disposar d’una línia telefònica i de connexió elèctrica a casa.

També es pot demanar per a familiars (caldrà aportar la documentació del beneficiari que es requereixi)

4. On i com es sol·licita?

 

Per demanar-lo, cal dirigir-se a l’ajuntament o als serveis socials.

Allà us indicaran els passos a seguir.

En alguns casos, la sol·licitud s’haurà de fer al Consell Comarcal o al Consorci de Benestar Social.

S’encarregaran de valorar cada cas i, segons els ingressos, s’establirà la gratuïtat o el copagament.

La quota mensual màxima, per als usuaris amb major capacitat econòmica, és de catorze euros al mes

5. Informació per als ajuntaments

 

El servei ja s’està desenvolupant arreu de la demarcació a través de les àrees bàsiques de serveis socials, mitjançant els convenis de col·laboració establerts.

 

Dipsalut us ofereix la possibilitat de dur a terme, al vostre municipi, xerrades o altres accions divulgatives amb l'objectiu de donar a conèixer la teleassistència pública entre la ciutadania. Si hi esteu interessats. podeu contactar amb la unitat d'Acció Social de Dipsalut, al 972 414720 o a acciosocial@dipsalut.cat.

- Per saber-ne més

 

El Servei local de Teleassistència és un servei públic, que Dipsalut presta en col·laboració amb els ajuntaments i consells comarcals gironins.

Recentment s’hi ha introduït millores com la personalització del servei, segons el grau de dependència dels usuaris, l’increment dels equips que intervenen en emergències i que realitzen les visites de seguiment als domicili o la instal·lació de detectors de seguretat a les llars de totes les persones usuàries considerades de risc. També s’està promovent la teleassistència mòbil (fora de casa, a través d’un aparell similar a un telèfon mòbil).

A més, s’hi ha introduït nous protocols, com el dirigit a detectar precoçment possibles casos de maltractament.

Una altra de les novetats és el programa de prevenció de caigudes, que inclou assessorament als usuaris sobre possibles obstacles i com fer-hi front, així com el seguiment de les persones que n’han patit de manera reiterada.

Properament, està previst oferir el Servei a cuidadors per tal de proporcionar suport sociosanitari a les persones que tenen cura d’altres en situació de dependència.

Tornar

Formulari de sol·licitud del Pm12


Les persones que vulguin demanar-lo, s’han d’adreçar al seu ajuntament o als serveis socials (municipals o comarcals).

Informació per a ajuntaments: El servei ja s’està desenvolupant arreu de la demarcació a través de les àrees bàsiques de serveis socials, mitjançant els convenis de col·laboració establerts.

Contacte per a més informació: 972 414720 o acciosocial@dipsalut.cat (Dipsalut, unitat d'Acció Social)

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització