Oferta d'ocupació

Procediment selectiu per a l'accés a 5 places d'Administratiu/iva, convocatòria 1/2024

 

Bases i convocatòria del procediment, per concurs oposició, per a l'accés a 5 places d'Administratiu/iva, vacants a la plantilla de Dipsalut mitjançant el torn lliure.

BOP núm. 10 de 15/01/2024

eTauler

DOGC 9085 de 23/01/2024

Sol·licitud

Un cop emplenat el formulari normalitzat, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (procediment de sol·licitud genèrica), clicant aquí.

En relació amb la presentació de documents, cal tenir en compte el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Nota important

El termini de presentació de sol·licituds és del 24 de gener al 12 de febrer de 2024, ambdós inclosos.

Llistat d'admesos i exclosos

Anunci d’aprovació d’admissions i exclusions en la convocatòria del procediment selectiu per a l’accés a 5 places d’Administratiu/iva, vacants a la plantilla de personal funcionari de Dipsalut:

 

eTauler

 

IMPORTANT: El termini per presentar esmenes i/o recusacions és del 22/02 al 06/03/2024, ambdos inclosos.

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització