Notes de premsa

03/03/2023

Dipsalut ha doblat els recursos destinats a educació per a la salut

 

• El creixement del programa d’educació per a la salut és una de les dades destacades de la Memòria 2019-2022 de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.


• Els darrers quatre anys el programa «Sigues tu» ha comptat amb un total de 3,5 milions d’euros, el doble que el mandat anterior.


Aquest 3 de març s’ha presentat- en roda de premsa, a la seu de la Diputació de Girona- la Memòria de Dipsalut del període 2019-2022. S’hi recull l’activitat que l’Organisme ha dut a terme en aquests quatre anys i els resultats i l’abast que ha tingut.

Entre les dades destacades d’aquest balanç, hi ha el creixement del programa d’educació per a la salut, el «Sigues tu», que ha doblat el pressupost i ha incrementat les actuacions, els destinataris i l’impacte. Ha passat d’implementar-se a 190 escoles i instituts amb 29.900 alumnes el curs 2018/19, a fer-ho a 266 centres amb 54.700 infants i adolescents el curs 2022/23. A més, s’ha estès a les famílies. Aquest 2022, després de concloure’s la fase pilot, s’ha desplegat l’oferta de tallers d’educació emocional i criança positiva dirigida a mares, pares i altres tutors. Només aquest darrer any hi han participat 5.700 persones.

Una altra qüestió remarcable és l’augment dels recursos dels programes que tenen com a objectiu directe garantir els drets i les necessitats bàsiques a totes les persones. En aquest període s’ha invertit un total de 5.960.000 euros en el programa «Benestar i Comunitat» i s’ha creat una nova línia de subvencions, per a la inclusió de joves que han migrat sols (ha comptat amb 640.000 euros aquests quatre anys). També s’han introduït millores a la teleassistència, i n’han augmentat les persones usuàries (ha tancat el 2022 amb 10.568 usuaris, 1.182 més que el 2019).

Dins aquest període s’ha ampliat la xarxa de desfibril·lació pública del «Girona, territori cardioprotegit», amb 162 desfibril·ladors més, de manera que s’ha arribat al miler d’aparells. A més, s’ha dut a terme un pla pilot d’activitat física en entorns naturals que ara es troba en fase d’avaluació.

En la presentació de la Memòria, la presidenta de Dipsalut, Maria Puig i Ferrer, ha explicat que «la posada en funcionament del Servei d’Assessorament en Polítiques d’Igualtat de Gènere i de Diversitat Sexual és una altra de les novetats d’aquest mandat. Des que es va iniciar el gener del 2021 fins aquest desembre de 2022, s’ha assessorat una trentena de municipis gironins».

Altres dades recollides en el document són l’augment d’intervencions del Servei de Suport Psicològic en Situacions de Crisi (a excepció del 2020, pel confinament per la COVID-19). Destaca especialment l’increment d’atencions a víctimes d’agressions sexuals (un 52% de les atencions del 2022 són per violència sexual).

En l’àmbit de la salut ambiental, en aquests quatre anys s’ha pogut mantenir força estable el percentatge d’instal·lacions amb presència de legionel·la, dins de la tendència general a l’alça dels darrers temps (que s’atribueix a causes com l’augment de la temperatura global). Els controls analítics periòdics, les desinfeccions preventives i la resta de mesures han contribuït que no s’hagi detectat cap brot comunitari de legionel·losi a les instal·lacions on actua Dipsalut.

Pel que fa a la qualitat de l’aigua de boca, en aquests darrers quatre anys Dipsalut ha efectuat 4.600 controls en punts finals de les xarxes d’abastament, és a dir, a les aixetes dels consumidors (prioritzant escoles, centres cívics, centres esportius i locals de restauració o minoristes). També s’han fet uns 1.800 controls analítics a l’aigua d’altres punts de les xarxes, com la de les captacions i la de punts intermedis. A l’inici d’aquest mandat, es van introduir nous paràmetres per analitzar, com la possible presència de substàncies radioactives. Pel que fa a resultats, el 98% de les mostres analitzades complien la normativa.

La gerent de Dipsalut, Sílvia Oliveras i Casadellà, ha afegit que «dins aquest període, tant els programes de control de legionel·la com els de qualitat de l’aigua han començat a adequar-se als canvis normatius. S’han publicat nous decrets en aquests àmbits que ens porten a continuar augmentant l’exigència».

Entre 2019 i 2022, l’Organisme, amb les seves accions, també ha aconseguit reduir les deficiències de salubritat i de seguretat en piscines d’ús públic i a les platges. Destaca l’increment de mesures per garantir uns serveis de socorrisme adequats i el canvi progressiu a una gestió en funció del risc, que ha permès disminuir els incompliments més habituals, com ara l’emmagatzematge dels productes químics (en el cas de les piscines).

En l’apartat de control de plagues, el balanç recull un increment dels recursos destinats a lluitar contra la vespa asiàtica, que ja se situa en el quart lloc en el rànquing de plagues urbanes que es combaten amb accions municipals (per darrere dels insectes, el mosquit en concret, i els rosegadors). Del mosquit tigre, destaca la feina feta de capacitació tècnica del personal municipal, per al control als espais públics, i la de sensibilització de la població, per evitar que criï als espais privats (618 escoles han participat en el projecte educatiu durant aquest període. També s’han dut a terme altres accions de sensibilització, com la distribució de 55.630 tríptics.

Els últims apartats de la Memòria es dediquen a les unitats transversals. És el cas dels cursos que Dipsalut posa a disposicióde professionals dels àmbits de la salut pública i l’acció social, principalment. En aquests quatre anys s’han format 6.453 persones, i s’ha anat augmentant l’oferta de cursos.

Durant aquest període també ha tingut lloc un procés participatiu de reflexió estratègica que ha permès repensar la missió, la visió i els valors de Dipsalut. A partir d’una vintena de dinàmiques participatives, amb més de dos-cents implicats dels diferents àmbits (ajuntaments, entitats, sector privat...), s’ha conclòs que la missió de l’ens és impulsar una societat basada en l’equitat per promoure la salut, el benestar de les persones i la sostenibilitat. Com a valors principals, l’Organisme s’identifica amb la connexió, la justícia social, la curiositat i el servei i les cures.

 

L’activitat en aquest període, molt marcada per la covid-19

La Memòria recull l’adaptació dels programes existents, la creació de nous serveis i l’increment de la dotació pressupostària per les accions dirigides a pal·liar les conseqüències negatives de la pandèmia de la covid-19 sobre les persones, especialment sobre les més vulnerables.

En aquest apartat, hi ha l’adaptació del Servei local de Teleassistència (es va habilitar una línia telefònica gratuïta per atendre tothom que no estigués ja donat d’alta al servei i que pogués necessitar-lo. També es va reforçar el seguiment de les persones més vulnerables, per assegurar que tenien totes les necessitats cobertes i alleugerir-los la soledat. Així mateix, es van posar en marxa nous protocols de prevenció), l’habilitació de recursos orientats a la salut mental (com la creació de la línia de suport psicològic per a sanitaris i per a la ciutadania o la divulgació de recomanacions de salut emocional per a diversos col·lectius i circumstàncies) i l’acompanyament als municipis en les accions de prevenció de contagis (protocols de neteja i desinfecció d’espais, criteris per a la reobertura d’equipaments amb seguretat -com poliesportius i piscines- o distribució de material divulgatiu amb les normes de prevenció per a la ciutadania).

A més, l’Organisme va adquirir i distribuir material sanitari entre els municipis de la demarcació (a hospitals, ajuntaments, consells comarcals, serveis socials, residències i altres centres sociosanitaris i a professionals considerats com a serveis essencials). El 2020 va cedir gratuïtament 18.000 tests de detecció d’anticossos, 64.000 mascaretes, 65.700 guants, 15.000 ampolles de gel hidroalcohòlic, 1.100 pantalles facials de protecció i 997 gorres sanitàries. 

 

NOTA: Adjuntem la Memòria completa i imatges de la roda de premsa de presentació pública de la Memòria, celebrada aquest 3 de març a la Diputació de Girona. Autoria: Dipsalut. 


Per a més informació: nguillem@dipsalut.cat
Tel. 972 41 47 20 / 699 01 27 87


 

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització